Zaterdag 19 maart a.s. zal de Landelijke Opschoondag plaatsvinden. Vanuit de Glind gaat er op deze derde zaterdag in maart altijd een groep vrijwilligers aan de slag om het dorp vrij te maken van zwerfafval. Deze groep is in september vorig jaar al in actie gekomen tijdens een “Glindse Opschoondag”. Omdat er dus recent nog afval verzameld is, slaan we de Landelijke Opschoondag dit jaar een keertje over.

Wordt er dan niet opgeschoond? Jawel! Het staat een ieder vrij om bijvoorbeeld tijdens een wandeling het vuil in bermen en struiken op te ruimen. Dit is ook een leuke activiteit met kinderen. De Donnerschool heeft momenteel een project waarbij de leerlingen ook wekelijks zwerfafval rond de school verzamelen. En er zijn in ons dorp gelukkig ook mensen die regelmatig met een grijper en vuilniszak op pad gaan om het dorp schoon te houden.

Op zaterdag 18 maart 2023 zal De Glind weer van de partij zijn op de Landelijke Opschoondag. Deze datum kan dus alvast genoteerd worden.