Wie slachtoffer is geworden van geweld in de jeugdzorg, kan sinds 1 januari 2021 aanspraak maken op een schadevergoeding. Het gaat om een financiële tegemoetkoming van 5000 euro. De regeling is bedoeld voor kinderen die tussen 1945 en 2019 in een pleeggezin of instelling verbleven en daar slachtoffer werden van geweld of misbruik.

De compensatieregeling werd vorig jaar al aangekondigd. Eerder bood het kabinet excuses aan de slachtoffers aan. De overheid draagt namelijk verantwoordelijkheid voor Jeugdzorg. De compensatieregeling is beschikbaar tot 31 december 2022. Voor meer informatie zie ook de volgende links: https://nos.nl/artikel/2362999-slachtoffers-geweld-jeugdzorg-kunnen-schadevergoeding-aanvragen