De gemeente Barneveld richt volgend jaar de speelplek aan de Glindhorst opnieuw in. We hebben de afgelopen periode al veel reacties ontvangen via de enquête en tijdens de Speelplekkentour. We nodigen kinderen, jongeren en geïnteresseerden via deze weg van harte uit om met ons mee te denken.

Digitale schetsavond
Om verspreiding van Covid-19 te voorkomen kon de geplande schetsavond in grand cafe ONS helaas niet door gaan. De digitale schetsavond van 1 december jl. werd niet echt druk bezocht. Toch is er op basis van de eerdere inbreng een schetsontwerp gemaakt. Wij horen graag voor 20 december 2021 uw suggesties of verbeterpunten. Vanaf 6 december kunt u het schetsontwerp ook bekijken op www.barneveld.nl/speelkaart.

Hoe gaat het verder?
Aan de hand van uw opmerkingen en ideeën maken we definitieve ontwerpen. Zodra deze klaar zijn, ontvangt u het ontwerp ter informatie per mail. De speelplek wordt in het voorjaar van 2022 aangelegd.

 

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar spelen@barneveld.nl of bel met 14 0342. Op www.barneveld.nl/spelen vindt u meer informatie over het speelruimtebeleidsplan.