Eind vorige week was het zover. De gemeente heeft bijna € 2 miljoen subsidie aangevraagd voor de uitvoering van het plan Wijk van de Toekomst De Glind. Dat is het plan voor een warmtenet in de dorpskern en maatwerkoplossingen voor de overige woningen.

Er zijn in totaal 47 aanvragen ingediend bij het Programma Aardgasvrije Wijken. In maart 2022 krijgen we te horen of we de subsidie krijgen of niet. Het gaat bij de subsidie om een zogenaamde ‘inspanningsverplichting’. Dus we moeten laten zien dat we ons best om doen te halen wat we van plan zijn.

Wat houdt de aanvraag in?
Uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen doen met het plan. Daarom bestaat de aanvraag uit een paar onderdelen:

Deel 1: subsidiebedrag per woning
We vragen voor alle woningen in de Glind per woning een subsidiebedrag van € 8.500 aan. Dat betekent dat woningen die meedoen aan het warmtenet, dat bedrag hieraan besteden. Idee is dat dit warmtenet er voor 2030 komt. En woningeigenaren die niet mee kunnen of willen doen, kunnen dat bedrag (uiterlijk tot 2040) inzetten voor individuele verduurzamingsmaatregelen (isoleren, warmtepomp etc.).

Deel 2: Energie maatwerkadvies
Om te weten wat je aan je huis kunt doen, vragen we geld aan voor inhuur van een energieadviseur. Die kan voor alle woningen een maatwerkadvies geven. Daardoor weet je waar je aan toe bent qua besparen, installaties en kosten, als je met je eigen huis aan de slag gaat.

Deel 3: kwartiermaker voor realiseren warmtenet
Als laatste vragen we geld aan om iemand in te huren die de realisatie en beheer van het warmtenet op zich kan nemen.

Dus…. voor nu is het even afwachten!

Vragen?
k.vanhouwelingen@barneveld.nl