Ingezonden door Jan Hofman / Op 11 november jl. vond de online informatiebijeenkomst met betrekking tot de voorgenomen plannen voor uitbreiding van de J.H. Donnerschool plaats.  Aanwezig waren bewoners vanuit De Glind, de Rudolphstichting, architecten van Bureau Bos, een deel van de raad van toezicht en het managementteam van de school.

Ontwerp
Architecte Elianne Reijers verzorgde een boeiende presentatie van de uitbreidingsplannen. Uitbreiding is noodzakelijk omdat het aantal leerlingen de laatste jaren is toegenomen. Deze leerlingen zitten nu al in de school, maar dit is ten kosten gegaan van andere ruimtes. De school heeft afgelopen jaren een belangrijke kwaliteitsontwikkeling door gemaakt en dat maakt dat ook de eisen aan lesruimtes veranderd zijn. Het diplomagericht onderwijs vraagt bijvoorbeeld verbeterde vaklokalen. Maar ook wil de school leerlingen leren samen en zelfstandig te werken. Hiervoor zijn meer werkplekken nodig. Vanuit de schoolteams is nagedacht wat nodig is. De architect heeft dat vertaald naar een aantrekkelijk ontwerp, waarbij de uitbreiding met name aan de achterzijde plaatsvindt.

Verkeer
Bewoners vroegen op de avond aandacht voor de verkeersproblematiek, zoals bijvoorbeeld het parkeren en het veiligheidsaspect voor leerlingen die lopend of op de fiets naar school gaan. Ook werd geconstateerd dat taxi’s nu soms buiten de taxistandplaats leerlingen ophalen, omdat er in de coronatijd soms met grote bussen gereden wordt. Deze punten worden ter uitwerking meegenomen.

Natuur- inclusief
De school heeft een stille wens om het gebouw en de omgeving natuur-inclusief in te richten. Dat kan door het realiseren van nieuwe verblijfplaatsen voor vleermuizen, maar ook voor huismus en gierzwaluw. Onderzoek wijst uit dat de omgeving  zich ook lijkt te lenen voor steenuil. Juist vanuit educatief perspectief is het van belang niet alleen voor leerlingen en medewerkers een veilig thuis te zijn, maar ook voor andere medebewoners van De Glind!

De presentatie-bewonersoverleg-uitbreiding-Donnerschool vindt u hier. Voor vragen of reactie mail naar: hofman@donnerschool.nl.