De organisatie en opvang van de Vluchtelingen uit Oekraïne komt goed op gang.  De vluchtelingen komen in groepjes binnen en er zijn nu ongeveer 70 personen, waaronder veel kinderen.
Er
kunnen nog ongeveer 29 mensen geplaatst worden dan is deze locatie vol.
Michael de Wit is de locatie manager in De Glind en hij heeft veel contact met de gemeente en diverse organisaties om de eerste opvang in goede banen te leiden.

Afgelopen week zijn alle aanmeldingen via het online formulier geïnventariseerd en is er een overzicht gemaakt. In dit overzicht staan alle specifieke taken bijv. vervoer, begeleiden, boodschappen doen, klussen en diensten etc. De
vrijwilligers zijn onder deze taken volgens opgave onderverdeeld.
Middels dit overzicht kunnen taken in afstemming met Michael de Wit gekoppeld worden aan vrijwilligers.

Wij hebben mensen benaderd met de vraag om als coördinator vrijwilligers ingezet te worden. Deze hebben we gevonden in de persoon van Sandra Hoogerheijde. Zij zal de komende tijd in afstemming met Michael de Wit
inventariseren wat concrete vragen zijn op de locatie en voor de vluchtelingen en deze vragen op basis van waar vrijwilligers zich voor hebben opgegeven gaan koppelen.

Dit betekent niet dat iedereen vanaf nu benaderd gaat worden door de coördinator vrijwilligers of direct kan worden ingezet, omdat dit ook afhangt van de vraag en of je, je voor een bepaalde taak hebt opgegeven.

Algemene oproepen voor spullen en/of middelen zal Michael ook in de app-groep plaatsen. Je kunt deelnemen aan deze groepsapp via deze link.

Voor algemene vragen over de inzet van vrijwilligers en de taken kun je contact opnemen met Sandra Hoogerheijde, de coördinator vrijwilligers, via email
We acteren nu nog vooral op de actuele situatie, wat is op korte termijn nodig, daarbij zijn nog niet alle vluchtelingen binnen en is het niet allemaal te voorspellen.

Op www.glind.nl houden we jullie verder op de hoogte met nieuwsberichten en verder ook via de dorpse social media ((Whatsapp GlindseGezelligheid (stuur een app naar Peter Neumann +31 6 34935632) en Facebookgroep Glind in Verbinding.