Toen de vluchtelingenstroom begin maart op gang kwam, kregen we enorm veel aanmeldingen van mensen die wilden helpen. Hiervoor dank! De Belangenvereniging heeft een inventarisatie gedaan en op 27 maart j.l. hebben we jullie voor het laatst geïnformeerd. Nu volgt een update over de initiatieven en de coördinatie daarvan.
Bij aankomst van de Oekraïners was er veel onduidelijkheid over wat er nodig was en hoe we de krachten konden bundelen. Veel bewoners zitten inmiddels al een tijd in De Glind en hebben hun draai daar gevonden. Ook is inmiddels duidelijk dat de opvang vermoedelijk lange tijd gaat duren. De kinderen gaan op korte termijn naar school en een aantal bewoners van Corazon heeft inmiddels werk of is op zoek naar werk. Hierdoor zijn de behoeftes veranderd en dit heeft impact op de wensen vanuit de vluchtelingen en daarom ook op de ingezette initiatieven en de opzet van de vrijwilligers coördinatie.

In eerste instantie was Sandra Hoogerheijde door de Belangenvereniging gevraagd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Inmiddels zijn we een paar weken verder en is de situatie bij de opvang locatie wat gestabiliseerd en is meer duidelijk waar de behoeftes liggen. Ook is op professioneel vlak meer ingericht en opgepakt door Gemeente Barneveld. Sinds een paar weken is Erik van der Vegte (werkzaam voor Vluchtelingenwerk) verantwoordelijk voor de coördinatie van het vrijwilligerswerk. Daarom zal het vrijwilligersbestand dat de Belangvereniging heeft opgezet, worden overgedragen aan Erik. De opzet is om vraaggericht te werken. Daarbij willen we kijken welke behoefte er leeft onder de vluchtelingen en daarop actie ondernemen.  Mocht je vragen hebben rondom het vrijwilligerswerk, dan kan je Erik bereiken op: evandervegte@vluchtelingenwerk.nl. Mocht je nog opmerkingen, aanbod van spullen of andere Oekraïne gerelateerde vragen hebben, dan kan je een email sturen naar: oekraine@barneveld.nl. Het emailadres sandra@glindserver.nl zal komen te vervallen.

Vriendelijke groet, Erik van der Vegte en Sandra Hoogerheijde

Hieronder kun je de oproepen lezen van de eerder opgestarte initiatieven.

Oproep vrijwilligers Initiatief  Administratie

Hiervoor hebben we nog geen aanmeldingen van vrijwilligers ontvangen terwijl we wel goed hulp kunnen gebruiken. Open deze link om deel te nemen aan mijn WhatsApp groep

Oproep vrijwilligers  Initiatief  Vervoer

Voor bezoeken aan winkels maken de bewoners gebruik van de reguliere buurtbus Lijn 511 Scherpenzeel – De Glind – Barneveld v.v. die elk uur rijdt. De witte dorpsbus is beschikbaar van donderdag t/m zondag (max. 7 personen) voor afspraken bij ziekenhuis, huisarts en tandarts. Als er een verzoek komt voor vervoer met deze bus, dan zal door Michael een oproep voor een chauffeur in onderstaande WhatsApp groep geplaatst worden. Hiervoor kunnen we nog extra chauffeurs gebruiken. Open deze link om deel te nemen aan mijn WhatsApp groep

Oproep vrijwilligers Nederlandse taalles

Inmiddels wordt er elke dinsdagavond Nederlandse les gegeven door een vrijwilliger. Om wat meer te kunnen rouleren en een extra lesavond aan te kunnen bieden zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die mee zouden kunnen draaien in deze taallessen (ervaring met lesgeven is niet nodig). Opgave en info bij Erik van der Vegte evandervegte@vluchtelingenwerk.nl

Ter informatie

Over het Initiatief  Knutselen met kinderen/jeugd: Zij kunnen meedoen met het activiteitenaanbod van St. Jeugddorp De Glind en Atelier Gerbera. Door school en werk lijkt er vanuit de kinderen op dit moment weinig tot geen behoefte aan dit initiatief. We laten de WhatsApp groep nog even in stand maar dit zal door de deelnemers zelf verder opgepakt dienen te worden.

Over het initiatief Sporten: Er zijn een paar vrijwilligers aan het voetballen op woensdagavond op het Pannaveld. En er doet een team mee met het voetbaltoernooi op 20 mei a.s. Kinderen/jeugd kunnen ook meedoen met het activiteitenaanbod van St. Jeugddorp De Glind. We laten de WhatsApp groep nog even in stand maar dit zal door de deelnemers zelf verder opgepakt dienen te worden. link om deel te nemen aan mijn WhatsApp groep.

Over het Initiatief Kledingafhaalpunt: Dit afhaalpunt wordt inmiddels met veel succes gerund door dames uit Oekraïne. Vrijwilligers houden nog een oogje in het zeil. De WhatsApp groep blijft bestaan maar er zijn geen nieuwe aanmeldingen nodig.

De volgende initiatieven zijn inmiddels komen te vervallen:   Wandelen, Tuinieren, Internetcafé, Filmavond, Women only, Uitleg verkeersregels, Lullen voor spullen, Fietsen en BBQ Oekraïne meets De Glind