Er zullen aan de Ringlaan nabij de kruising met de Postweg in de richting van Scherpenzeel vier grondgebonden woningen worden gerealiseerd. Het betreft hier gemeentegrond van de gemeente Leusden.

Op 28 september 2023 is door de gemeente Leusden besloten om het Bestemmingsplan Ringlaan-De Glind vast te stellen. Van 13 juni tot en met 24 juli 2023 heeft dit plan ter inzage gelegen in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Binnen der termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Inmiddels zoals jullie hebben kunnen zien is er gestart met de voorbereidingen hiervan.  Kijk hier voor meer informatie:

https://www.leusden.nl/fileadmin/user_upload/Bestanden/Documenten/Nieuws_Bijlagen_bij_Bekendmakingen/Ontwerpbesluit_Hogere_grenswaarden_omgevingsvergunning_ontwerpbesluit_Ringlaan.pdf