Ook dit jaar komt er weer een groep van World Servants werken in De Glind.
Zij zijn er van 5 t/m 17 augustus 2024.
Waar zij ondergebracht worden is nog niet bekend, maar de woning moet wel tijdelijk ingericht worden.
We hebben nodig:
1 bed voor een invalide persoon liefst iets hoger dan normaal, maar met 2 matrassen op elkaar lukt het ook!
2 oude bankstellen
10 fietsen
Voor alles geldt dat het weer teruggebracht wordt, of als u het niet meer nodig hebt gaat het naar de kringloop, Dorcas of de vuilstort.
Voor meer informatie:
Hans Luigjes
0628951168
hans.luigjes@upcmail.nl