In verband met de zoeklocatie Barneveld-West/De Glind als mogelijke locatie voor het realiseren van een kazerne is recent veel over in beweging gekomen.

Het leek ons goed om de onderstaande e-mail met jullie te delen en waarin al helder het standpunt van de gemeente Barneveld wordt verwoord. (wellicht hebben jullie er al kennis van genomen, maar mogelijk is het (deels) nieuw)

Hoewel De Glind onderdeel uitmaakt van de gemeente Barneveld hebben we als bestuur van de Belangenvereniging gemeend om het punt extra onder de aandacht te brengen door een zienswijze in te dienen; niet een eigen zienswijze, maar door ons te conformeren aan de zienswijze van de gemeente Barneveld (per slot van rekening onze ‘moedergemeente’)

We wachten de verdere ontwikkelingen af en houden jullie – waar nodig – aanvullend op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
bestuur van de Belangenvereniging De Glind

Dit is al op 22 december 2023 door wethouder Wijnne namens het college toegelicht in de Barneveldse Krant (zie hieronder bericht 22/12 Barneveldse Krant).
De afgelopen weken heeft het college van de gemeente Barneveld gewerkt aan een zienswijze waarin zij formeel het standpunt van de gemeente bij Defensie onder de aandacht brengen.Deze zienswijze is dinsdag 7 februari 2023 door de gemeenteraad unaniem aangenomen. De zienswijze is in de bijlage opgenomen, maar is ook te vinden op Document Barneveld – Bijlage 1 Gemeentelijke zienswijze op NRD NPRD 2.1 d.d. 31-1-2024 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl). De raadsvergadering, waarin gesproken is over deze zienswijze, is ook terug te kijken zodat kennisgenomen kan worden van het standpunt van onze gemeenteraad. Dit kan via Agenda Barneveld – Gemeenteraad woensdag 7 februari 2024 19:30 – 22:30 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)Het gemeentelijk standpunt dat een kazerne in Barneveld-West geen optie is voor de gemeente Barneveld, zal ook als zodanig aan Defensie worden meegegeven en is ook al eerder meegedeeld door ons gemeentebestuur.

We hopen dat we met deze actuele informatie zorg en onduidelijkheden rondom mogelijke megakazerne hebben kunnen beantwoorden.

Raad eensgezind tegen bouw nieuwe kazerne Defensie: ‘De Glind geen optie’
vr 9 feb, 21:07De raad van Barneveld ziet niks in een kazerne in het westen van de gemeente. Zie op Google maps.

BARNEVELD
Bouw geen extra kazerne bij De Glind en breid de legerplaats bij Stroe alleen uit als er geen andere mogelijkheden zijn. Die boodschap kan op de post naar het ministerie van Defensie, dat dringend op zoek is naar ruimte. De hele gemeenteraad stond erachter, alleen ging daar wel discussie aan vooraf.

In het midden van het land moet een nieuwe kazerne komen. Defensie zoekt al een tijdje naar een plek waar ondersteunende diensten als geneeskunde, logistiek en informatievoorziening geclusterd kunnen worden. Het gaat om een serieuze omvang: tussen de 6.000 en 7.000 moeten er gaan werken. Daarvoor is nodig 500 hectare – een stuk groter dan bedrijventerrein Harselaar.

GEEN OPTIE
Barneveld-West, ter hoogte van De Glind, is hiervoor in beeld. Zij het niet heel concreet, maar het plan is ook niet definitief afgeschoten. In een brief aan Defensie wil het college nog eens onderstrepen dat het echt geen optie is. B. en w. hopen eigenlijk dat de keus valt op locaties elders. Maar als het niet anders kan, dan beter in Stroe, waar al een kazerne staat. Benut dan wel eerst de bestaande ruimte goed voordat je uitbreidt, krijgt het ministerie bovendien mee.

SCHERPER
De gemeenteraad staat achter deze opvatting, bleek woensdagavond tijdens de behandeling. De brief naar Den Haag kan dus op de bus. ChristenUnie wilde in eerste instantie wel een aanpassing doen. Raadslid Jaap van den Top proefde in het schrijven toch te veel ruimte voor een nieuwe kazerne bij De Glind. Hij zou de nee ,,graag wat scherper willen formuleren’’, zodat duidelijk is dat ‘Barneveld-West’ ,,geen optie is.’’

Wethouder Bennie Wijnne zag niks in een aanpassing – die uiteindelijk ook geen meerderheid kreeg. Volgens hem is ,,glashelder’’ gemaakt dat ‘De Glind’ niet tot de mogelijkheden behoort. ,,Die grond is hard nodig voor boeren die moeten extensiveren.’’ Daarmee bedoelt hij: er zijn meer vierkante meters nodig voor hetzelfde aantal dieren.

RUIMTE
Arjen Korevaar (Pro’98) is niet zo gevoelig voor het landbouw-argument. ,,We zijn een grote gemeente qua oppervlakte. Er is veel agrarisch gebied, daar is nou eenmaal ruimte voor dit soort ontwikkelingen.’’ Hij wees zijn collega-raadsleden ook op inconsequenties in hun betoog. ,,Waarom zeggen dat Defensie belangrijk is, maar hen tegelijk met handen en voeten binden?’’

 

Voor meer info uit het artikel van de Banveldse Krant 

De Gemeentelijke zienswijze