Splash Openluchtbad De Glind is met Rudolphstichting bezig met planvorming voor een strook zonnepanelen bij het zwembad. Gezien de stijgende energieprijzen is het voor het voortbestaan van het zwembad van groot belang dat het zijn eigen stroom gaat opwekken.
Emile Bakker, voorzitter van het zwembadbestuur licht toe: “Met de panelen kunnen we naar verwachting op jaarbasis 50.000 kwH zonne-energie opwekken, genoeg voor 90% van ons electraverbruik.”

Locatie
Er is ruimte voor 138 zonnepanelen op een strook gras achter de sloot, zie plattegrond. De kleine strook, van circa 5 bij 45 meter, ligt achter het Sundisc-systeem en wordt aan het oog van zwembadgasten onttrokken door het scherm met klimop dat reeds voor het Sundisc-systeem staat. Ook vanaf de weg en voor omwonenden wordt de strook met zonnepanelen oogvriendelijk doordat de strook landschappelijk wordt ingepast. Concreet betekent dit dat de randen van de grasstrook worden aangekleed met beplanting. Ook worden er een paar tamme kastanjes geplaatst (uiteraard strategisch, zodat ze geen zon wegnemen).

ACHTERGRONDINFORMATIE
Zo wordt Splash steeds ‘groener’. Het water blijft natuurlijk mooi blauw, maar de exploitatie van het zwembad wordt steeds ‘groener’. Het Sundisc-systeem zorgt sinds 2018 voor het terugdringen van het gasverbruik. Dat is enerzijds financieel interessant, anderzijds winst voor het milieu, omdat er het opwekken van zonne-energie een bijdrage aan een gasloze toekomst wordt beoogd. Met de nieuwe zonnepanelen wordt nu opnieuw ingezet op milieuwinst én op het terugdringen van kosten door het zelf opwekken van energie.