Privacy Statement

Copyright
Teksten van deze website mogen worden overgenomen, mits je www.glind.nl als bron vermeldt. Foto’s en ander beeldmateriaal mogen niet zonder toestemming van de redactie van www.glind.nl worden overgenomen.

Disclaimer
Voor het aanleveren van nieuwsberichten, activiteiten voor de dorpsagenda en voor artikelen/diensten op de pagina vraag & aanbod geldt het volgende:

  • De berichten zijn van belang voor de inwoners van De Glind en zijn in beginsel ook van Glindenaren.
  • De berichten zijn informatief. En bevatten geen advertenties, aanbiedingen of vermeldingen van prijzen, met uitzondering van de diensten/producten op de prikbordpagina.
  • De berichten worden, indien nodig, door de redactie geredigeerd.
  • Berichten met schuttingtaal, scheldwoorden, bedreigen, haat, geweld en schending van privé-gegevens of auteursrecht worden niet geplaatst.

Privacy Statement
De website www.glind.nl verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Wijziging van Privacy Statement
De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Beveiliging
De beheerder van deze website heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Cookies
De website www.glind.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat de redactie na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Deze kan niet worden herleid tot een pc of individu. www.glind.nl plaatst cookies voor Google Analytics en social media zoals Facebook en Twitter.

De cookies worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.