Op donderdag 6 juni a.s. is de verkiezing voor het Europees Parlement.

In 2024 vinden er verkiezingen voor het Europees Parlement plaats in de Europese Unie, waarbij circa 370 miljoen kiesgerechtigde burgers van de 27 lidstaten samen een volksvertegenwoordiging kiezen die een zittingsduur heeft van vijf jaar.

De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Zoals gebruikelijk kunt u in de Glindster kunt u  uw stem uitbrengen.

Kijk voor meer informatie en voor een kieswijzer op de website van de kiesraad en op de website van de rijksoverheid.