Dorpsplan De Glind

Elkaar ruimte geven

2020-2030

Dorpsplan 2020 – 2030

In het dorpsplan De Glind 2020-2030 met de titel “ Elkaar ruimte geven”, is de visie opgenomen die dorpsbewoners binnen en buiten de dorpskern hebben op hun leef-en woonomgeving. Het doel van dit dorpsplan is om de leefbaarheid in De Glind te behouden en waar mogelijk te verbeteren en zo De Glind een goede uitgangspositie te geven voor de toekomst.

Dorpsplan De Glind 2020-2030

Elkaar ruimte geven

We willen de identiteit van De Glind behouden en de samenwerking tussen bewoners, bedrijven en belanghebbenden binnen het dorp versterken met respect voor elkaars eigenheid en ruimte en tevens de ander de mogelijkheid geven zich te ontplooien.

 

Nieuws

Bekijk al het nieuws en weet wat er speelt in uw dorp De Glind.

Agenda

Weet waar en wanneer activiteiten plaatsvinden in De Glind.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte.